preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trilj

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/20-01/21

URBROJ: 2175-20-01-20-1

 

U Trilju 7. veljače 2020.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 5. prosinca 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za učitelja informatike (Klasa: 602-01/19-01/268, URBROJ: 2175-20-01-19-1) na određeno vrijeme. Natječaj je trajao do 13. prosinca 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja informatike izvršilo je procjenu odnosno testiranje kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju. Nakon utvrđene rang liste kandidata i Odluke (Klasa: 003-03/20-01/3, URBROJ: 2175-20-01-20-1) od 24. siječnja 2020., ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi dana 27. siječnja 2020. Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/20-01/9, URBROJ: 2175-20-01-20-1) kojim predlaže Ivana Baučića na radno mjesto učitelja informatike. Navedeni je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu stekao akademski naziv magistra edukacije informatike i tehnike, a na procjeni odnosno testiranju ostvario je najveći broj bodova. U skladu s člankom 114. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme koji će trajati do povratka odsutne radnice na radno mjesto.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                  _____________

                                                                                Davor Hrgović, prof.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

______________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/295

URBROJ: 2175-20-01-19-4

 

U Trilju, 30. prosinca 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 10. prosinca 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za učitelja rehabilitatora (Klasa: 602-01/19-01/273, URBROJ: 2175-20-01-19-1) na određeno vrijeme. Natječaj je trajao do 18. prosinca 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja rehabilitatora (dalje u tekstu: Povjerenstvo) pregledom pristigle natječajne dokumentacije utvrdilo je da se na objavljeni natječaj javio samo jedan (1) kandidat.

Riječ je o Tei Muše koja je na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu stekla akademski naziv diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatskog jezika te je utvrđeno da navedena ne udovoljava uvjetima raspisanog natječaja. U skladu s odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Povjerenstvo je utvrdilo da će navedena sudjelovati u daljnjem postupku izbora kandidata međutim neće se izvršiti procjena odnosno testiranje navedene kako je odlučeno u Odluci Povjerenstva (Klasa: 602-01/19-01/295, URBROJ: 2175-20-01-19-2) od 27. prosinca 2019. Temeljem Odluke Povjerenstva i članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) ravnatelj Škole je na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) održane dana 30. prosinca 2019. predložio da se po natječaju primi Tea Muše na određeno vrijeme. Ugovor o rad s navedenom trebao bi trajati do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do pet (5) mjeseci. Školski odbor Osnovne škole Trilj prihvatio je ravnateljev prijedlog.

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                  _____________

                                                                                Davor Hrgović, prof.

 

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

_____________________________________________________________

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/284

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju, 13. prosinca 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 15. studenog 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za stručnog suradnika – pripravnika pedagoga/psihologa/logopeda (Klasa: 602-01/19-01/257, URBROJ: 2175-20-01-19-1). Natječaj je trajao do 25 studenog 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19) i mjerom ˝Stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva˝ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Dana 28. studenog 2019. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Dinka Hrgović, koja je na Filozofskom fakultetu u Splitu stekla akademski naziv magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije.

Osnovna škola Trilj će s navedenom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu stručnog suradnika pripravnika pedagoga.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                          

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                               Davor Hrgović, prof.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

 

__________________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/253

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju, 2. prosinca 2019. 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 24. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za učitelja fizike (Klasa: 602-01/19-01/249, URBROJ: 2175-20-01-19-1). Natječaj je trajao do 4. studenog 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Nakon provedenog postupka natječaja i utvrđivanja rang liste kandidata, a u skladu s ravnateljevom Odlukom (Klasa: 003-03/18-01/22, URBROJ: 2175-20-01-19-1) od 25. studenog 2019. i njegovim Zahtjevom za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/19-01/263, URBROJ: 2175-20-01-19-1) od 25. studenog 2019., Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Grgom Dukićem, koji ima stečenu stručnu spremu magistra inženjera automatike i sustava, s završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe i s ostvarenim najmanje 55 ECTS bodova iz kolegija fizike.

Temeljem svega navedenog dana 2. prosinca 2019. Osnovna škola Trilj je s navedenom osobom sklopila je ugovor o radu na neodređeno vrijeme (20 rada tjedno) na radnom mjestu učitelja fizike.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                Davor Hrgović, prof.

 

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

___________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/75

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju 7. ožujka 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječajima

 

Dana 6. ožujka 2019. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaji za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/19-01/55, URBROJ: 2175-20-01-19-1) objavljeni su dana 20. veljače 2019. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje je bio raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Stručnog suradnika psihologa – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na radno mjesto (20 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Doris Veronika sa stečenom stručnom spremom magistra psihologije.

 

2. Učitelj geografije - na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta (25 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Grab i matična škola

Primljen je Stipe Mađor - Božinović sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra edukacije geografije.

 

3. Učitelj rehabilitator – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do 8. travnja 2019.

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Tea Muše sa stečenom stručnom spremom – diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatskog jezika.

 

4. Učitelj prirode, biologije i kemije – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do 30. lipnja 2019. (27 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Grab i matična škola

Primljena je Karmen Marić sa stečenom stručnom spremom - magistra biologije i kemije.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

                                                                                                   Ravnatelj Škole

                                                                                               Davor Hrgović, prof.

 

________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

Klasa: 602-01/19-01/21

URBROJ: 2175-20-01-19-1

OBAVIJEST

Dana 14. prosinca 2018. objavljen je natječaj za stručnog suradnika psihologa (Klasa: 602-01/18-01/239, URBROJ: 2175-20-01-18-1) na određeno vrijeme. Škola je zaprimila zamolbu od samo jednog (1) kandidata i on je udovoljavao uvjetima natječaja, ali je zbog privatnih razloga odustao od zaprimanja u radni odnos po natječaju. Stoga na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj koja se održala 11. siječnja 2019. nitko nije izabran te je utvrđeno da će Škola ponoviti natječaj tj. postupiti u skladu s zakonskim odrebama.

 

                                                                                               Ravnatelj Škole

                                                                                              Davor Hrgović, prof.

______________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/238

URBROJ: 2175-20-01-18-2

 

U Trilju 12. prosinca 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 9. studenog 2018. objavljen je na stranici i oglasnoj ploči Škole i HZZ - a natječaj za stručnog suradnika – pripravnika pedagoga / psihologa / logopeda (1 izvršitelj) na određeno puno radno vrijeme, kao mjere stecanja prvog radnog iskustva. Međutim Škola nije u mogućnosti provesti mjeru pripravništva. Razlozi su sljedeći: kandidat koji se odazvao na natječaj ne udovoljava njegovim uvjetima i općenito slab odaziv na natječaj.

 

                                                          

                                                                                    Ravnatelj Škole

                                                                                   Davor Hrgović, prof.

_________________________________________________________________

 

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/238

URBROJ: 2175-20-01-18-1

 

U Trilju 12. prosinca 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 20. studenog 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole i HZZ-a objavljen je natječaj za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika. Sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) održala se dana 11. prosinca 2018. na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju.

Stoga je na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, na određeno vrijeme (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), 36 sati rada tjedno (1 izvršitelj) primljena Martina Tadić sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                                                       Ravnatelj Škole

                                                                                       Davor Hrgović, prof.

__________________________________________________________________

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/202

URBROJ: 2175-20-01-18-1

 

U Trilju, 12. studenog 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 9. studenog 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/187, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 23. listopada 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

  1. Učitelj rehabilitator - na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada:

Primljena je Dajana Omrčen sa stečenom stručnom spremom - magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

 

  1. Učitelj prirode, biologije i kemije na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), nepuno radno vrijeme (15 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Grab

 

Primljena je Marina Raboteg sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije biologije i kemije.

 

  1. Učitelj glazbene kulture - na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), nepuno radno vrijeme (33 sata rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: područne škole Grab, Košute, Vedrine, Ugljane i Jabuka

Primljen je Filip Vladušić sa završenom stručnom spremom profesora glazbene kulture.

  1. Učitelj matematike – na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute

Zbog nepotpune dokumentacije kandidata i neispunjavanja uvjeta kandidata po natječaju nitko nije predložen ni izabran.

Kako poslovi ne trpe odgodu, temeljem članka 107. stavka 11. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) odlukom ravnatelja poslove učitelja matematike obavljat će:

  • Ivana Pešo – magistra edukacije informatike i tehnike (9 h/t)
  • Ivana Titlić Romac – magistra inženjerka industrijskog inženjerstva s položenom pedagoškom grupom predmeta. (31 h/t)

S navedenim osobama sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje će trajati do 21. prosinca 2018.

  1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja razredne nastave (2 izvršitelja), puno određeno vrijeme primljene su:

 

Antonija Marasović sa stečenom stručnom spremom magistra primarnog obrazovanja.

Pauilna Dragušica sa stečenom stručnom spremom magistra primarnog obrazovanja.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                   Ravnatelj Škole

                                                                                                  _____________
                                                                                              Davor Hrgović, prof.

_______________________________________________________________________

 

 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/79
URBROJ: 2175-20-01-18-1

U Trilju, 3. travnja 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 9. ožujka 2018. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za stručnog suradnika pedagoga (Klasa: 602-01/18-01/64, URBROJ: 2175-20-01-18-1). Natječaj je trajao do 19. ožujka 2018. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Daria Pavić iz Košuta, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra pegogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.                                                                                                         

 

 Ravnatelj Škole
 Davor Hrgović, prof.


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/78
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 29. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječajima.
Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/63, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 9. ožujka 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.
Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. . Učitelja fizike– na neodređeno vrijeme; nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute i matična škola

Primljena je Mia Ćuk sa stečenom stručnom spremom - magistra fizike i završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme.

2. Učitelj rehabilitator– na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/66
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 9. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 8. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/41, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 20. veljače 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj engleskog jezika– na određeno vrijeme (do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta); puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Željana Radan sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, magistra talijanske filologije.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

2. Učitelj matematike– na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta), puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Ivana Šušnjara sa stečenom stručnom spremom – magistre inženjerke elektrotehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17), a najdulje će trajati ugovor do 30. lipnja 2018.

3. Učitelj hrvatskog jezika – na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta); nepuno vrijeme (11 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Martina Tadić sa stečenom stručnom spremom – magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti. Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

 

Ravnatelj Škole
Davor Hrgović, prof.


Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/253
URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju, 4. prosinca 2017. g.
Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 16. studenog 2017. g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za učitelja razredne nastave (Klasa: 602-01/17-01/235, URBROJ: 2175-20-01-17-1). Natječaj je trajao do 24. studenog 2017. g. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 1. prosinca 2017. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Sanja Pekušić iz Ugljana, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom sklopiti ugovor o stučnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme.

 

                                                          

Ravnatelj Škole
Davor Hrvoić, prof.

 


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

 

Klasa: 602-01/17-01/225

URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju 2. studenog 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 30. listopada 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/197, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 4. listopada 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

 

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute, matična škola

Primljen je Ante Vukušić sa stečenom stručnom spremom -stručni specijalist inženjer elektrotehnike sa zavšenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).

 

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Dajana Omrčen sa stečenom stručnom spremom - magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17.

 

3. Učitelj informatike – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice); 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Ivana Pešo sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije informatike i tehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.                                                                                                       

 

 

 Ravnatelj Škole

 Davor Hrgović, prof.

 Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 2470 Trilj

 

 

Klasa: 602-01/17-01/69
URBROJ: 2175-20-01-17-1

U Trilju, 31. ožujka 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 30. ožujka 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor), na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/45, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 20. ožujka 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno vrijeme (8 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute

Ante Vukušić – stručni specijalist inženjer elektrotehnike s završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičkom izobrazbom.

Osnovna škola Trilj će s navedenim radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada:

Dajana Omrčen- magistar primarnog obrazovanja

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

Ravnatelj Škole

Davor Hrgović, prof.                                                                                         


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/42

URBROJ: 2175-20-01-17-1
 

U Trilju, 8. ožujka 2017. g.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 22. ožujka 2017.g. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a oglašen je natječaj za radna mjesta učitelja razredne nastave i pomoćnika u nastavI (Klasa: 602-01/17-01/29, URBROJ: 2175-20-01-17-1). U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2017.g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelj razredne nastave - na određeno, zamjena za rodiljni dopust, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Ivana Bartulović – magistra primarnog obrazovanja

2. Pomoćnik u nastavi - na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, nepuno vrijeme (25 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Dajana Vrkić – završeni obrazovni program opće gimnazije i osposobljenost za pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 


 

Klasa: 602-01/16-01/340

URBBROJ: 2175-20-01-16-1

 

U Trilju, 16. prosinca 2016. g.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelja glazbene kulture –na nepuno, neodređeno radno vrijeme (13 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Nives Bijuković - magistra glazbene kulture

2. Učitelj informatike – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Luka Roguljić – magistar edukacije informatike

3. Učitelj hrvatskog jezika – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (22 sata rada tjedno), 1 izvršitelj

Elvira Bajić - profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor engleskog jezika i književnosti

4. Učitelj povijesti – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (8 sati rada tjedno),1 izvršitelj

Tomislav Bilokapić – magistar povijesti

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/306, URBROJ: 2175-20-01-16-1) bio je objavljen dana 29. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 18. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju za radno mjesto učitelja fizike.

Natječaj (Klasa: 602-01/16-01/264, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 7. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj, primljena je sljedeća osoba:

- Ante Vukušić

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 3. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/247, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 21. listopada 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

 

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos:

1. Učitelj rehabilitator (1 izvršitelj)

Dajana Omrčen (magistra primarnog obrazovanja).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

2. Učitelj razredne nastave (1 izvršitelj)

Tea Muše (diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatskog jezika).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s roditeljskog dopusta.

3. Učitelj engleskog jezika (1 izvršitelj)

Ivana Vučković (magistra primarnog obrazovanja, smjer: rano učenje engleskog jezika).

Osnovna škola Trilj će navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 30. rujna 2016. g. Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnika u nastavi (1 izvršitelj) objavljenog dana 8. rujna 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj (Klasa: 602-01/16-01/192, URBROJ: 2175-20-01-16-1), za sljedećeg kandidata:

Dajanu Caktaš

Navedeni kandidati će sklopiti ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu s navedenim kandidatom najdulje će trajati do kraja kalendarske godine 2016.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dana 19. rujna 2016. g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta pomoćnika u nastavi za sljedeće kandidate:

Anamarija Dragušica
Kristina Vukas
Jasminka Klapež

Navedeni kandidati će sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NATJEČAJI ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
ŠKOLSKO ZVONO

 

Matična škola i PŠ Košute

1. 8:00-8:45

2. 8:50-9:35

3. 9:40-10:25

VELIKI ODMOR 10:25-10:40

4. 10:45-11:30

5. 11:35-12:20

6. 12:25-13:10

 

PŠ Grab

 

1. 7:45-8:30

2. 8:35-9:20

3. 9:25-10:10

VELIKI ODMOR 10:10-10:25

4. 10:30-11:15

5. 11:20-12:05

6. 12:10-12:55

 

 
ODABRANO SA WEB-a
Vijesti iz škole
02.09.2020. 22:00
Obavijest roditeljima učenika petih razreda
Poštovani roditelji! Razrednici učenika petih razreda za 2020./2021.  školsku godinu su učitelji/ce Ivan  Baučić             5.a   Vesna Tadić             5.b Luka Roguljić           5.c Snježena Kekez       5. PŠ Košute Kristina Varenina      5. PŠ Grab U razredni odjel 5.a upisani su učenici koji su u 2019./2020. školskoj godini pohađali 4.a razred. U razredni odjel 5.b upisani su učenici koji su u 2019./2020. školskoj godini pohađali 4.b razred. U razredni odjel 5.c upisani su učenici iz svih ostalih područnih škola koji su u 2019./2020. školskoj godini pohađali 4. razred.

02.09.2020. 21:29
Obavijest roditeljima i učenicima - prvi nastavni dan
Poštovani roditelji i dragi učenici! odlukom Školskog Odbora od ove školske godine krećemo s radom u dvije smjene u MŠ Trilj i PŠ Košute koje će se rotirati (jedan tjedan jutro a drugi tjedan poslijepodne. Prvi tjedan j utarnja smjena A (viši razredi) počinje u 8:00, a poslijepodnevna smjena  B (niži  razredi) počinje 13:30. U ponedjeljak 7. rujna 2020. je prvi nastavni dan koji će se odvijati po priloženom rasporedu zbog poštivanja propisanih epidemiološkim mjera. Nastava će se izvoditi prema modelu A iz dokumenta MZO-a  Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19. Molimo vas da obratite posebnu pozornost na točno vrijeme dolaska i mjesto ulaska u školu za pojedini razred. Roditelj smije učenika dopratiti do određenog ulaza te ne smije ulaziti u zgradu škole.   PRVI NASTAVNI DAN SMJENA    A ŠKOLA RAZREDNI ODJEL VRIJEME DOLASKA ZGRADA ULAZ UČIONICA BROJ MATIČNA ŠKOLA TRILJ 5.a; 6.a; 7b 8:00 1 GLAVNI 9, 11,12 5.c; 8.c; 7.c; 8.a 8:00 1 SJEVERNI 3, 1, 6, 4 7.a; 8.b 8:00 1 ZAPADNI 15, 16 6.c 8:00 2 JUŽNI 2 5.b; 6.b; 8:00 2 ZAPADNI 7, 10 PRO 8:15 2 SJEVERNI 5 PŠ KOŠUTE 5. – 8. 8:00   GLAVNI           PŠ GRAB 2. – 8. 7:45   GLAVNI   1. 8:15   GLAVNI   PŠ VELIĆ 1. – 3. 9:00   GLAVNI   PŠ VEDRINE 2. i 4. 9:00   GLAVNI   1. i 3. 13:00   GLAVNI   PŠ ČAPORICE 1. 9:00   GLAVNI   PŠ UGLJANE 1. – 4. 9:00   GLAVNI   PŠ BISKO 1. – 4. 9:00   GLAVNI   PŠ VOJNIĆ 1. – 3. 9:00   GLAVNI     SMJENA    B ŠKOLA RAZREDNI ODJEL VRIJEME DOLASKA ZGRADA ULAZ UČIONICA BROJ MATIČNA ŠKOLA TRILJ 2.b; 4.c 11:00 1 ZAPADNI 8, 14 4.b; 3.ab 11:00 1 SJEVERNI 2. 5., 7 2.a; 4.a 11:00 2 ZAPADNI 6, 8           1.ab 11:15 2 JUŽNI 3, 1 PŠ KOŠUTE 2. – 4. 11:00   GLAVNI   1. 11:15   GLAVNI     Prvog dana nastave učenici će prema rasporedu imati tri sata  tijekom kojih će dobiti: udžbenike, osnovne informacije o načinu odvijanja nastave te raspored za tekući tjedan. Molimo učenike da ponesu školske torbe, pisanku  i olovku.   Prijevoz učenika će se odvijati prema priloženom rasporedu. MATIČNA ŠKOLA TRILJ Prijevoz učenika – dolazak – SMJENA A                                                                                                      Mihaljević bus     Čačvina - Vrpolje - Velić – Jabuka - Trilj      7 15                    Mihaljević bus     Strmendolac - Trilj                                       7 45                    Mihaljević bus     Liska – Bisko – Vojnić - Trilj                         7 10                    Mihaljević bus     Nova Sela – Budimiri - Ugljane - Čaporice - Trilj     7 10                    Mihaljević bus     Gardun – Trilj                                               7 45                    Prijevoz učenika - povratak    u  10 00   sati .                                                            Prijevoz uč enika – dolazak – SMJENA B                                                                                                                   Mihaljević bus     Čačvina - Vrpolje - Velić – Jabuka - Trilj      10 30                    Mihaljević bus     Strmendolac - Trilj                                       10 45                    Mihaljević bus     Vojnić – Gardun - Trilj                                  10 45                    Mihaljević bus     Vedrine  – Trilj                                             7 45                    Prijevoz učenika – povratak   u  12 30  sati.   PODRUČNA ŠKOLA GRAB Prijevoz učenika (II. - VIII. razreda ) dolazak                                                          Mihaljević bus       Svinjača -  Grab                            7 30 Povratak      u    9 30  sati.   PODRUČNA ŠKOLA UGLJANE: bez prijevoza   ODVIJANJE NASTAVE OD 8. RUJNA U školu učenici u pravilu dolaze i odlaze sami. Prema epidemiološkim uputama potrebno je održati što veću fizičku distancu. Ulazak i izlazak učenika iz škole naznačen je u tablicama. Navedeni ulazi koristit će se do daljnjega. Prvi nastavni tjedan: SMJENA  A (viši razredi) počinje u 8:00 sati. SMJENA B (niži razredi) počinje u 13:30 sati. Svim učenicima naše škole želimo sretan početak nove školske  godine i mnogo uspjeha u učenju, vladanju i radu! Više informacija o načinu izvođenja nastave odaberite opciju "VIŠE" te pročitajte u prilogu pod nazivom "DETALJNE UPUTU O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE".

27.08.2020. 09:54
Obavijest za roditelje i učenike
Dragi učenici i roditelji, Nastavna godina 2020./2021. počinje  7. rujna 2020. (ponedjeljak).  Prvog nastavnog dana učenici će u školi preuzeti obvezne udžbenike  i druge obrazovne materijale. Raspored za prvi nastavni dan kao i sve detaljne upute o organizaciji nastave u skladu s epidemiološkim mjerama, bit će objavljene na našim mrežnim stranicama početkom idućeg tjedna. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavili su  Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021 -  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
 
Korisni linkovi

 > Facebook
 > Youtube

 
ŠKOLSKI LIST
 
ANKETA
Koliko često pratiš vijesti i događanja na web stranici škole?
 

 

 

 

 
Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 8. 2013.

Ukupno: 296452
Ovaj mjesec: 2527
Ovaj tjedan: 538
Danas: 38
 
 > Natječaji  > Obavijesti o rezultatima natječaja
CMS za škole logo
Osnovna škola Trilj / Poljičke Republike 18, HR-21240 Trilj / os-trilj.skole.hr / ured@os-trilj.skole.hr
preskoči na navigaciju