preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trilj

 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/79
URBROJ: 2175-20-01-18-1

U Trilju, 3. travnja 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 9. ožujka 2018. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za stručnog suradnika pedagoga (Klasa: 602-01/18-01/64, URBROJ: 2175-20-01-18-1). Natječaj je trajao do 19. ožujka 2018. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Daria Pavić iz Košuta, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra pegogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.                                                                                                         

 

 Ravnatelj Škole
 Davor Hrgović, prof.


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/78
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 29. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječajima.
Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/63, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 9. ožujka 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.
Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. . Učitelja fizike– na neodređeno vrijeme; nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute i matična škola

Primljena je Mia Ćuk sa stečenom stručnom spremom - magistra fizike i završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme.

2. Učitelj rehabilitator– na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Petra Lončar sa stečenom stručnom spremom – magistra edukacijske rehabilitacije.
Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme.
 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                                                                         

Ravnatelj Škole
Davor Hrgović, prof.


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/66
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 9. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 8. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/41, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 20. veljače 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj engleskog jezika– na određeno vrijeme (do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta); puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Željana Radan sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, magistra talijanske filologije.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

2. Učitelj matematike– na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta), puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Ivana Šušnjara sa stečenom stručnom spremom – magistre inženjerke elektrotehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17), a najdulje će trajati ugovor do 30. lipnja 2018.

3. Učitelj hrvatskog jezika – na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta); nepuno vrijeme (11 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Martina Tadić sa stečenom stručnom spremom – magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti. Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

 

Ravnatelj Škole
Davor Hrgović, prof.


Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/253
URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju, 4. prosinca 2017. g.
Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 16. studenog 2017. g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za učitelja razredne nastave (Klasa: 602-01/17-01/235, URBROJ: 2175-20-01-17-1). Natječaj je trajao do 24. studenog 2017. g. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 1. prosinca 2017. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Sanja Pekušić iz Ugljana, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom sklopiti ugovor o stučnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme.

 

                                                          

Ravnatelj Škole
Davor Hrvoić, prof.

 


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

 

Klasa: 602-01/17-01/225

URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju 2. studenog 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 30. listopada 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/197, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 4. listopada 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

 

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute, matična škola

Primljen je Ante Vukušić sa stečenom stručnom spremom -stručni specijalist inženjer elektrotehnike sa zavšenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).

 

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Dajana Omrčen sa stečenom stručnom spremom - magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17.

 

3. Učitelj informatike – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice); 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Ivana Pešo sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije informatike i tehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.                                                                                                       

 

 

 Ravnatelj Škole

 Davor Hrgović, prof.

 Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 2470 Trilj

 

 

Klasa: 602-01/17-01/69
URBROJ: 2175-20-01-17-1

U Trilju, 31. ožujka 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 30. ožujka 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor), na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/45, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 20. ožujka 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno vrijeme (8 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute

Ante Vukušić – stručni specijalist inženjer elektrotehnike s završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičkom izobrazbom.

Osnovna škola Trilj će s navedenim radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada:

Dajana Omrčen- magistar primarnog obrazovanja

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

Ravnatelj Škole

Davor Hrgović, prof.                                                                                         


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/42

URBROJ: 2175-20-01-17-1
 

U Trilju, 8. ožujka 2017. g.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 22. ožujka 2017.g. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a oglašen je natječaj za radna mjesta učitelja razredne nastave i pomoćnika u nastavI (Klasa: 602-01/17-01/29, URBROJ: 2175-20-01-17-1). U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2017.g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelj razredne nastave - na određeno, zamjena za rodiljni dopust, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Ivana Bartulović – magistra primarnog obrazovanja

2. Pomoćnik u nastavi - na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, nepuno vrijeme (25 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Dajana Vrkić – završeni obrazovni program opće gimnazije i osposobljenost za pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 


 

Klasa: 602-01/16-01/340

URBBROJ: 2175-20-01-16-1

 

U Trilju, 16. prosinca 2016. g.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelja glazbene kulture –na nepuno, neodređeno radno vrijeme (13 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Nives Bijuković - magistra glazbene kulture

2. Učitelj informatike – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Luka Roguljić – magistar edukacije informatike

3. Učitelj hrvatskog jezika – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (22 sata rada tjedno), 1 izvršitelj

Elvira Bajić - profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor engleskog jezika i književnosti

4. Učitelj povijesti – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (8 sati rada tjedno),1 izvršitelj

Tomislav Bilokapić – magistar povijesti

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/306, URBROJ: 2175-20-01-16-1) bio je objavljen dana 29. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 18. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju za radno mjesto učitelja fizike.

Natječaj (Klasa: 602-01/16-01/264, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 7. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj, primljena je sljedeća osoba:

- Ante Vukušić

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 3. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/247, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 21. listopada 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

 

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos:

1. Učitelj rehabilitator (1 izvršitelj)

Dajana Omrčen (magistra primarnog obrazovanja).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

2. Učitelj razredne nastave (1 izvršitelj)

Tea Muše (diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatskog jezika).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s roditeljskog dopusta.

3. Učitelj engleskog jezika (1 izvršitelj)

Ivana Vučković (magistra primarnog obrazovanja, smjer: rano učenje engleskog jezika).

Osnovna škola Trilj će navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 30. rujna 2016. g. Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnika u nastavi (1 izvršitelj) objavljenog dana 8. rujna 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj (Klasa: 602-01/16-01/192, URBROJ: 2175-20-01-16-1), za sljedećeg kandidata:

Dajanu Caktaš

Navedeni kandidati će sklopiti ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu s navedenim kandidatom najdulje će trajati do kraja kalendarske godine 2016.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dana 19. rujna 2016. g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta pomoćnika u nastavi za sljedeće kandidate:

Anamarija Dragušica
Kristina Vukas
Jasminka Klapež

Navedeni kandidati će sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

 

Udžbenici 2017./2018.

 

 

 


 

 

NATJEČAJI ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
ŠKOLSKO ZVONO

 

Matična škola i PŠ Košute

1. 8:00-8:45

2. 8:50-9:35

3. 9:40-10:25

VELIKI ODMOR 10:25-10:40

4. 10:45-11:30

5. 11:35-12:20

6. 12:25-13:10

 

PŠ Grab

 

1. 7:45-8:30

2. 8:35-9:20

3. 9:25-10:10

VELIKI ODMOR 10:10-10:25

4. 10:30-11:15

5. 11:20-12:05

6. 12:10-12:55

 

 
ODABRANO SA WEB-a
Vijesti iz škole
13.07.2018. 09:16
OBAVIJEST O POLAGANJU POPRAVNIH ISPITA ZA UČENIKE 5. - 8. RAZREDA
  MATEMATIKA PISANI DIO        20. kolovoza 2018. (PONEDJELJAK) u 8:00     USMENI DIO   21. kolovoza 2018. (UTORAK)   _______________________________________________________________   KEMIJA   20. kolovoza 2018. (PONEDJELJAK) u 10:00   ______________________________________________________________   ENGLESKI JEZIK PISANI DIO 22. kolovoza 2018. (SRIJEDA) u 8:00      USMENI DIO 23. kolovoza 2018. (ČETVRTAK)     _______________________________________________________________   POVIJEST                                            24. kolovoza 2018. (PETAK) u 8:00

13.07.2018. 09:13
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 855 Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ťNarodne novineŤ, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi ODLUKU O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.  

09.07.2018. 22:30
Obavezno potpisivanje PRIJAVNICA za upis u srednju školu
Obavezno potpisivanje PRIJAVNICA za upis u srednju školu Za učenike završnoga razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske  PRIJAVNICU s konačnom listom prioriteta  iz sustava ispisuje njihov razrednik. UČENIK  i  RODITELJ/SKRBNIK  zatim  potpisuju  prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta odnosno odabir učenika. Jedan primjerak prijavnica, uzima učenik i roditelj/skrbnik, a drugi primjerak prijavnice čuva se u školi. Potpisivanje PRIJAVNICA  s konačnom listom prioriteta održat će se: U SRIJEDU 11. SRPNJA 2018. 8.abc              od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Matične škole 8. PŠ Košute od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama PŠ Košute 8. PŠ Grab      od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama PŠ Grab i U ČETVRTAK 12. SRPNJA 2018.   8.abc              od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama Matične škole 8. PŠ Košute od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama PŠ Košute 8. PŠ Grab      od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama PŠ Grab   Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti doći s učenikom/djetetom u školu u zakazanom vremenu, učenik može doći u utorak, 10. srpnja  u MATIČNU ŠKOLU od 12:30 do 15:00 uzeti prijavnicu i istu potpisanu vratiti u svoju školu (razredniku) u srijedu (11. srpnja do 12:00 sati) a najkasnije u četvrtak (12. srpnja do 10:00 sati). Potpisivanje  PRIJAVNICE  s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja. Trenutkom  objave konačnih ljestvica  ( petak ,  13.srpnja 2018 .) poretka kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju. Učenik svoj upis potvrđuje  vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja /skrbnika  na  UPISNIC I dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a ( www.upisi.hr ), koju je dužan dostaviti u srednju školu do roka navedenoga u Kalendaru ( od 13. do 19.srpnja 2018 .). Srednje škole same određuju točne datume za zaprimanje  UPISNICE  i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.    Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na UPISNICI i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.  

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
 
Korisni linkovi

 > Facebook
 > Youtube

 
ŠKOLSKI LIST
 
ANKETA
Koliko često pratiš vijesti i događanja na web stranici škole?
 

 

 

 

 
Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 8. 2013.

Ukupno: 204823
Ovaj mjesec: 1361
Ovaj tjedan: 57
Danas: 1
 
 > Natječaji  > Obavijesti o rezultatima natječaja
CMS za škole logo
Osnovna škola Trilj / Poljičke Republike 18, HR-21240 Trilj / os-trilj.skole.hr / ured@os-trilj.skole.hr
preskoči na navigaciju