preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trilj

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/21-01/56

URBROJ: 2175-20-01-21-2

U Trilju 30. ožujka 2021.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto učitelja prirode i kemije na određeno puno radno vrijeme

 

Osnovna škola Trilj (dalje u tekstu: Škola) raspisala je natječaj za radno mjesto učitelja prirode i kemije, nepuno radno vrijeme (1 izvršitelj). Natječaj je trajao do26. veljače 2021. te su kandidati u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18, 64/20) i člankom 18. i 19. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19, 75/20) trebali imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za navedeno radno mjesto. U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja prirode i kemije koji ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon utvrđene rang liste kandidata ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/21-01/55, URBROJ: 2175-20-01-21-3) od 12. ožujka 2021., kojim predlaže kandidata pod šifrom 1234MIK na radno mjesto učitelja prirode i kemije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu stekla titulu profesora biologije i kemije. Školski odbor Osnovne škole Trilj jednoglasno je prihvatio ravnateljev prijedlog. U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme.

U skladu s člankom 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Škola je svim kandidatima dostavila istu obavijest o izboru kandidata za navedeno radno mjesto te se smatra se da su svi kandidati uredno i pravodobno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

                                                                      Ravnatelj Škole

                                                                     _____________

                                                                   Davor Hrgović, prof.

 

Dostaviti:

 1. Stranica Škole
 2. Pismohrana

_________________________________________________________________

 

 

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/21-01/56

URBROJ: 2175-20-01-21-1

 

U Trilju 16. ožujka 2021.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto učitelja informatike, određeno puno radno vrijeme

 

Poštovani,

 

Osnovna škola Trilj (dalje u tekstu: Škola) raspisala je natječaj za radno mjesto učitelja informatike na određeno, puno radno vrijeme (1 izvršitelj). Natječaj je trajao do 26. veljače 2021. te su kandidati u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18, 64/20) i člankom 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19, 75/20) trebali imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za navedeno radno mjesto. U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja informatike izvršilo je procjenu odnosno testiranje kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon utvrđene rang liste kandidata ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/21-01/55, URBROJ: 2175-20-01-21-1) od 12. ožujka 2021., kojim predlaže kandidata pod šifrom TRILJ2002 na radno mjesto učitelja informatike na određeno puno radno vrijeme. Navedeni kandidat je na Filozofskom fakultetu, Split (smjer: primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju) stekao titulu magistra primarnog obrazovanja, a na procjeni odnosno testiranju uz još jednog kandidata ostvario je najveći broj bodova te su na rang listi zauzeli prvo mjesto. Školski odbor Osnovne škole Trilj jednoglasno je prihvatio ravnateljev prijedlog. U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na radno mjesto.

U skladu s člankom 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Škola je svim kandidatima dostavila istu obavijest o izboru kandidata za navedeno radno mjesto te se smatra se da su svi kandidati uredno i pravodobno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

S poštovanjem.

 

                                                                                              Ravnatelj Škole

                                                                                             _____________

                                                                                          Davor Hrgović, prof.

 

 

Dostaviti:

 1. Kandidatu natječaja
 2. Pismohrana

 

________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole Trilj i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, ravnatelj Škole donosi

 

ODLUKU

kojom se

 

 1. obustavlja natječaj za radno mjesto učitelja geografije na određeno, nepuno radno vrijeme (21 sata rada tjedno) koji je objavljen dana 18. veljače 2021. točkom 1. (Klasa: 602-01/21-01/24, URBROJ: 2175-20-01-21-1) na stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Škole te koji je vrijedio do 26. veljače 2021.
 2. utvrđuje da će ova Odluka će biti objavljena na stranicama i oglasnoj ploči Škole te da će se dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 3. utvrđuje da će do ponovljenog natječaja za radno mjesto učitelja geografije na određeno, nepuno radno vrijeme, a u skladu s člankom 107. stavka 11. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i člankom 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Škola popuniti navedeno radno mjesto jer se radi o neodgodivim poslovima.
 4. utvrđuje da će ova Odluka stupiti na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Dana 15. ožujka 2021. na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj, ravnatelj Škole u skladu s podnesenim Zahtjevom za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/21-01/55, URBROJ: 2175-20-01-21-1) od 12. ožujka 2021. zatražio suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom pod šifrom GEA0401 na radno mjesto učitelja geografije na određeno, nepuno radno vrijeme (21 sati rada tjedno). Međutim, Školski odbor uskratio je suglasnost ravnatelju Škole. U skladu s člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj ravnatelj donosi ovu Odluku kojom obustavlja natječaj za radno mjesto učitelja geografije na određeno, nepuno radno vrijeme i ne zasnivanju radnog odnosa na temelju natječaja.

Pošto se radi o poslovima neodgodive prirode, Škola će do ponovljenog natječaja za učitelja geografije zasnovati radni odnos s osobom koja po članku 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) ima odgovarajuću vrstu obrazovanja, a čije trajanje ugovora o radu neće biti duže od šezdeset (60) dana.

 

                                                                                Ravnatelj Škole

                                                                               ____________

                                                                              Davor Hrgović, prof.

 

Klasa: 003-03/21-01/8

URBROJ: 2175-20-01-21-1

U Trilju 16. ožujka 2021.

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Stranice Škole
 2. Oglasna ploča Škole
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 4. Pismohrana - ovdje

 

*cijeli dokument možete vidjeti na dnu stranice

___________________________________________________________________

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/21-01/7

URBROJ: 2175-20-01-21-1

 

U Trilju 18. siječnja 2021.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto učitelja njemačkog jezika, neodređeno puno radno vrijeme

 

Osnovna škola Trilj (dalje u tekstu: Škola) raspisala je natječaj za radno mjesto učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (1 izvršitelj). Natječaj je trajao do 23. studenog 2020. te su kandidati u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18, 64/20) i člankom 7. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19, 75/20) trebali imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za navedeno radno mjesto. U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika izvršilo je procjenu odnosno testiranje kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon utvrđene rang liste kandidata ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/21-01/3, URBROJ: 2175-20-01-21-3) od 12. siječnja 2021., kojim predlaže kandidata pod šifrom 033008 na radno mjesto učitelja njemačkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme. Navedeni kandidat je na Sveučilištu u Zadru stekao visoku stručnu spremu i stručni naziv profesora njemačkog jezika i književnosti i profesora pedagogije. Školski odbor Osnovne škole Trilj jednoglasno je prihvatio ravnateljev prijedlog. U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme.

U skladu s člankom 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Škola je svim kandidatima dostavila istu obavijest o izboru kandidata za navedeno radno mjesto te se smatra se da su svi kandidati uredno i pravodobno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Ravnatelj Škole

                                                                                                                                                                                                                        _____________

                                                                                                                                                                                                                      Davor Hrgović, prof.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/21-01/5

URBROJ: 2175-20-01-21-1

 

U Trilju 18. siječnja 2021.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto učitelja informatike, neodređeno puno radno vrijeme

 

Osnovna škola Trilj (dalje u tekstu: Škola) raspisala je natječaj za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno, puno radno vrijeme (1 izvršitelj). Natječaj je trajao do 23. studenog 2020. te su kandidati u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18, 64/20) i člankom 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19, 75/20) trebali imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za navedeno radno mjesto. U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja informatike izvršilo je procjenu odnosno testiranje kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon utvrđene rang liste kandidata ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/21-01/3, URBROJ: 2175-20-01-21-1) od 12. siječnja 2021., kojim predlaže kandidata pod šifrom Trilj2602 na radno mjesto učitelja informatike na neodređeno puno radno vrijeme. Navedeni kandidat je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu, diplomskom i sveučilišnom studiju Informatike, smjer nastavnički, stekao akademski naziv magistra edukacije informatike, a na procjeni odnosno testiranju ostvario je najveći broj bodova. Školski odbor Osnovne škole Trilj jednoglasno je prihvatio ravnateljev prijedlog. U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme.

U skladu s člankom 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Škola je svim kandidatima dostavila istu obavijest o izboru kandidata za navedeno radno mjesto te se smatra se da su svi kandidati uredno i pravodobno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                                                                                                                                                                                         Ravnatelj Škole

                                                                                                                                                                                                                           _____________

                                                                                                                                                                                                                      Davor Hrgović, prof.

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole Trilj i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj, ravnatelj Škole donosi

 

ODLUKU

kojom se

 

 1. obustavlja natječaj za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme (24 sata rada tjedno) koji je objavljen dana 13. studenog 2020. pod točkom 3. (Klasa: 602-01/20-01/158, URBROJ: 2175-20-01-20-1) na stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Škole te koji je vrijedio do 23. studenog 2020.
 2. utvrđuje da će ova Odluka će biti objavljena na stranicama i oglasnoj ploči Škole te da će se dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 1. utvrđuje da će se do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme radni odnos zasnovati u skladu s člankom 107. stavka 11. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20).
 1. utvrđuje da će ova Odluka stupiti na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

Dana 14. siječnja 2021. na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj, ravnatelj Škole je u skladu s podnesenim Zahtjevom za dobivanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju učitelja informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme (Klasa: 602-01/21-01/3, URBROJ: 2175-20-01-21-1) od 12. siječnja 2021. zatražio suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom na navedeno radno mjesto. Međutim, Školski odbor uskratio je suglasnost ravnatelju Škole, tako što njegov prijedlog nije prihvaćen od većine ukupnog broja članova Školskog odbora. Stoga ravnatelj Škole u skladu s člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj donosi ovu Odluku kojom obustavlja natječaj za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme i ne zasnivanju radnog odnosa po natječaju.

 

                                                                                                                                                                                                              Ravnatelj Škole

                                                                                                                                                                                                                 ____________

                                                                                                                                                                                                              Davor Hrgović, prof.

 

Klasa: 003-03/21-01/1

URBROJ: 2175-20-01-21-1

U Trilju 14. siječnja 2021.

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Stranice Škole
 2. Oglasna ploča Škole
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 4. Pismohrana - ovdje
*cijeli dokument možete pronaći na dnu stranice
_______________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 72. Statuta Osnovne škole Trilj i članka 10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Trilj, ravnatelj Škole donosi

 

ODLUKU

kojom se

 

 1. obustavlja natječaj za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta (puno radno vrijeme, 1 izvršitelj) koji je objavljen dana 13. studenog 2020. pod točkom 1. (Klasa: 602-01/20-01/158, URBROJ: 2175-20-01-20-1) na stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Škole te koji je vrijedio do 23. studenog 2020.

 

 1. ova Odluka bit će objavljena na stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Škole.

 

 1. ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

        Ravnatelj Škole

       Hrgović Davor, prof.

 

Klasa: 003-03/20-01/42

URBROJ: 2175-20-01-20-1

U Trilju 24. prosinca 2020.

 

Dostaviti:

 1. Stranica Škole
 2. Oglasna ploča Škole
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 4. Pismohrana - ovdje

 

 

*cijeli dokument možete vidjeti na dnu stranice ________________________________________________________________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/20-01/159

URBROJ: 2175-20-01-20-1

U Trilju 10. studeni 2020.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 14. listopada 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama HZZ-a objavljeni su natječaji za radna mjesta (Klasa: 602-01/20-01/151, URBROJ: 2175-20-01-20-1) od 13. listopada 2020. Natječaji su trajali od 14. listopada 2020. do 22. listopada 2020. Zainteresirani kandidati trebali su udovoljiti uvjetima navedenim u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 6., 15., 18., 24. i 25. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Nakon provedenog postupka natječaja, testiranja kandidata i utvrđivanja rang liste kandidata prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj, održane dana 6. studenog 2020. Školski odbor Osnovne škole Trilj, u skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) daje suglasnost na ravnateljev prijedlog te su po natječaju primljene sljedeće osobe:

 • Učitelj engleskog jezika – na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (13 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Primljen je kandidat pod šifrom Trilj 0001, koji je na Filozofskom fakultetu u Splitu stekao titulu magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti.

 • Učitelj engleskog jezika – na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na radno mjesto; puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Primljen je kandidat pod šifrom Trilj 0005, koji je na Katholische Universitat, SR Njemačka stekao titulu master of arts. Navedeni kandidat ima Rješenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije učitelja engleskog i francuskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi.

 • Učitelj glazbene kulture – na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta; nepuno radno vrijeme (29 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Primljen je kandidat pod šifrom Trilj 0604, koji je na Umjetničkoj akademiji u Splitu stekao titulu profesora glazbene kulture.

 • Učitelj likovne kulture – na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Primljen je kandidat Trilj 2909, koji je na Umjetničkoj akademiji u Splitu stekao titulu magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

 • Učitelj prirode, biologije i kemije - na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (19 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Primljen je kandidat pod šifrom  Trilj 3117, koji je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu stekao titulu magistra edukacije biologije i kemije.

 • Učitelj prirode, biologije i kemije - na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Primljen je kandidat pod šifrom Trilj 4321, koji je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu stekao titulu profesora biologije i kemije.

Temeljem svega navedenog Osnovna škola Trilj je s kandidatima sklopila je ugovore o radu. Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                          

 

                                                                                   Ravnatelj Škole

                                                                                   _____________

                                                                                Davor Hrgović, prof.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/20-01/21

URBROJ: 2175-20-01-20-1

 

U Trilju 7. veljače 2020.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 5. prosinca 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za učitelja informatike (Klasa: 602-01/19-01/268, URBROJ: 2175-20-01-19-1) na određeno vrijeme. Natječaj je trajao do 13. prosinca 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). U skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja informatike izvršilo je procjenu odnosno testiranje kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju. Nakon utvrđene rang liste kandidata i Odluke (Klasa: 003-03/20-01/3, URBROJ: 2175-20-01-20-1) od 24. siječnja 2020., ravnatelj Škole Školskom odboru Osnovne škole Trilj podnosi dana 27. siječnja 2020. Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/20-01/9, URBROJ: 2175-20-01-20-1) kojim predlaže Ivana Baučića na radno mjesto učitelja informatike. Navedeni je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu stekao akademski naziv magistra edukacije informatike i tehnike, a na procjeni odnosno testiranju ostvario je najveći broj bodova. U skladu s člankom 114. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) Osnovna škola Trilj će s navedenim kandidatom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme koji će trajati do povratka odsutne radnice na radno mjesto.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                  _____________

                                                                                Davor Hrgović, prof.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

______________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/295

URBROJ: 2175-20-01-19-4

 

U Trilju, 30. prosinca 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 10. prosinca 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za učitelja rehabilitatora (Klasa: 602-01/19-01/273, URBROJ: 2175-20-01-19-1) na određeno vrijeme. Natječaj je trajao do 18. prosinca 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja rehabilitatora (dalje u tekstu: Povjerenstvo) pregledom pristigle natječajne dokumentacije utvrdilo je da se na objavljeni natječaj javio samo jedan (1) kandidat.

Riječ je o Tei Muše koja je na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu stekla akademski naziv diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatskog jezika te je utvrđeno da navedena ne udovoljava uvjetima raspisanog natječaja. U skladu s odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Trilj Povjerenstvo je utvrdilo da će navedena sudjelovati u daljnjem postupku izbora kandidata međutim neće se izvršiti procjena odnosno testiranje navedene kako je odlučeno u Odluci Povjerenstva (Klasa: 602-01/19-01/295, URBROJ: 2175-20-01-19-2) od 27. prosinca 2019. Temeljem Odluke Povjerenstva i članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18) ravnatelj Škole je na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) održane dana 30. prosinca 2019. predložio da se po natječaju primi Tea Muše na određeno vrijeme. Ugovor o rad s navedenom trebao bi trajati do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do pet (5) mjeseci. Školski odbor Osnovne škole Trilj prihvatio je ravnateljev prijedlog.

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                  _____________

                                                                                Davor Hrgović, prof.

 

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

_____________________________________________________________

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/284

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju, 13. prosinca 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 15. studenog 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za stručnog suradnika – pripravnika pedagoga/psihologa/logopeda (Klasa: 602-01/19-01/257, URBROJ: 2175-20-01-19-1). Natječaj je trajao do 25 studenog 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/18), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19) i mjerom ˝Stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva˝ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Dana 28. studenog 2019. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Dinka Hrgović, koja je na Filozofskom fakultetu u Splitu stekla akademski naziv magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije.

Osnovna škola Trilj će s navedenom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu stručnog suradnika pripravnika pedagoga.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                          

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                               Davor Hrgović, prof.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

 

__________________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/253

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju, 2. prosinca 2019. 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 24. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za učitelja fizike (Klasa: 602-01/19-01/249, URBROJ: 2175-20-01-19-1). Natječaj je trajao do 4. studenog 2019. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Nakon provedenog postupka natječaja i utvrđivanja rang liste kandidata, a u skladu s ravnateljevom Odlukom (Klasa: 003-03/18-01/22, URBROJ: 2175-20-01-19-1) od 25. studenog 2019. i njegovim Zahtjevom za dobivanje prethodne suglasnosti (Klasa: 602-01/19-01/263, URBROJ: 2175-20-01-19-1) od 25. studenog 2019., Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Grgom Dukićem, koji ima stečenu stručnu spremu magistra inženjera automatike i sustava, s završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe i s ostvarenim najmanje 55 ECTS bodova iz kolegija fizike.

Temeljem svega navedenog dana 2. prosinca 2019. Osnovna škola Trilj je s navedenom osobom sklopila je ugovor o radu na neodređeno vrijeme (20 rada tjedno) na radnom mjestu učitelja fizike.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                          

 

                                                                                  Ravnatelj Škole

                                                                                Davor Hrgović, prof.

 

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice.

___________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/19-01/75

URBROJ: 2175-20-01-19-1

 

U Trilju 7. ožujka 2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječajima

 

Dana 6. ožujka 2019. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaji za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/19-01/55, URBROJ: 2175-20-01-19-1) objavljeni su dana 20. veljače 2019. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje je bio raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Stručnog suradnika psihologa – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na radno mjesto (20 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Doris Veronika sa stečenom stručnom spremom magistra psihologije.

 

2. Učitelj geografije - na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta (25 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Grab i matična škola

Primljen je Stipe Mađor - Božinović sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra edukacije geografije.

 

3. Učitelj rehabilitator – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do 8. travnja 2019.

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Tea Muše sa stečenom stručnom spremom – diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatskog jezika.

 

4. Učitelj prirode, biologije i kemije – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje do 30. lipnja 2019. (27 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Grab i matična škola

Primljena je Karmen Marić sa stečenom stručnom spremom - magistra biologije i kemije.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

                                                                                                   Ravnatelj Škole

                                                                                               Davor Hrgović, prof.

 

________________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

Klasa: 602-01/19-01/21

URBROJ: 2175-20-01-19-1

OBAVIJEST

Dana 14. prosinca 2018. objavljen je natječaj za stručnog suradnika psihologa (Klasa: 602-01/18-01/239, URBROJ: 2175-20-01-18-1) na određeno vrijeme. Škola je zaprimila zamolbu od samo jednog (1) kandidata i on je udovoljavao uvjetima natječaja, ali je zbog privatnih razloga odustao od zaprimanja u radni odnos po natječaju. Stoga na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Trilj koja se održala 11. siječnja 2019. nitko nije izabran te je utvrđeno da će Škola ponoviti natječaj tj. postupiti u skladu s zakonskim odrebama.

 

                                                                                               Ravnatelj Škole

                                                                                              Davor Hrgović, prof.

______________________________________________________________

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/238

URBROJ: 2175-20-01-18-2

 

U Trilju 12. prosinca 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 9. studenog 2018. objavljen je na stranici i oglasnoj ploči Škole i HZZ - a natječaj za stručnog suradnika – pripravnika pedagoga / psihologa / logopeda (1 izvršitelj) na određeno puno radno vrijeme, kao mjere stecanja prvog radnog iskustva. Međutim Škola nije u mogućnosti provesti mjeru pripravništva. Razlozi su sljedeći: kandidat koji se odazvao na natječaj ne udovoljava njegovim uvjetima i općenito slab odaziv na natječaj.

 

                                                          

                                                                                    Ravnatelj Škole

                                                                                   Davor Hrgović, prof.

_________________________________________________________________

 

 

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/238

URBROJ: 2175-20-01-18-1

 

U Trilju 12. prosinca 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 20. studenog 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole i HZZ-a objavljen je natječaj za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika. Sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) održala se dana 11. prosinca 2018. na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju.

Stoga je na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, na određeno vrijeme (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), 36 sati rada tjedno (1 izvršitelj) primljena Martina Tadić sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

                                                                                       Ravnatelj Škole

                                                                                       Davor Hrgović, prof.

__________________________________________________________________

 

Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/202

URBROJ: 2175-20-01-18-1

 

U Trilju, 12. studenog 2018.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

 

Dana 9. studenog 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/187, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 23. listopada 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

 1. Učitelj rehabilitator - na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada:

Primljena je Dajana Omrčen sa stečenom stručnom spremom - magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

 

 1. Učitelj prirode, biologije i kemije na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), nepuno radno vrijeme (15 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Grab

 

Primljena je Marina Raboteg sa stečenom stručnom spremom magistra edukacije biologije i kemije.

 

 1. Učitelj glazbene kulture - na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), nepuno radno vrijeme (33 sata rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: područne škole Grab, Košute, Vedrine, Ugljane i Jabuka

Primljen je Filip Vladušić sa završenom stručnom spremom profesora glazbene kulture.

 1. Učitelj matematike – na određeno (do povratka odsutne radnice na radno mjesto), puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute

Zbog nepotpune dokumentacije kandidata i neispunjavanja uvjeta kandidata po natječaju nitko nije predložen ni izabran.

Kako poslovi ne trpe odgodu, temeljem članka 107. stavka 11. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) odlukom ravnatelja poslove učitelja matematike obavljat će:

 • Ivana Pešo – magistra edukacije informatike i tehnike (9 h/t)
 • Ivana Titlić Romac – magistra inženjerka industrijskog inženjerstva s položenom pedagoškom grupom predmeta. (31 h/t)

S navedenim osobama sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice na radno mjesto, a najdulje će trajati do 21. prosinca 2018.

 1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja razredne nastave (2 izvršitelja), puno određeno vrijeme primljene su:

 

Antonija Marasović sa stečenom stručnom spremom magistra primarnog obrazovanja.

Pauilna Dragušica sa stečenom stručnom spremom magistra primarnog obrazovanja.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                   Ravnatelj Škole

                                                                                                  _____________
                                                                                              Davor Hrgović, prof.

_______________________________________________________________________

 

 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/79
URBROJ: 2175-20-01-18-1

U Trilju, 3. travnja 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 9. ožujka 2018. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za stručnog suradnika pedagoga (Klasa: 602-01/18-01/64, URBROJ: 2175-20-01-18-1). Natječaj je trajao do 19. ožujka 2018. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Daria Pavić iz Košuta, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra pegogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.                                                                                                         

 

 Ravnatelj Škole
 Davor Hrgović, prof.


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/78
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 29. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječajima.
Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/63, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 9. ožujka 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.
Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. . Učitelja fizike– na neodređeno vrijeme; nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute i matična škola

Primljena je Mia Ćuk sa stečenom stručnom spremom - magistra fizike i završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme.

2. Učitelj rehabilitator– na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola


 

Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

 

Klasa: 602-01/18-01/66
URBROJ: 2175-20-01-18-1
U Trilju, 9. ožujka 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 8. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/41, URBROJ: 2175-20-01-18-1) objavljen je dana 20. veljače 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koje su raspisani natječaji i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj engleskog jezika– na određeno vrijeme (do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta); puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Željana Radan sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, magistra talijanske filologije.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

2. Učitelj matematike– na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta), puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Ivana Šušnjara sa stečenom stručnom spremom – magistre inženjerke elektrotehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17), a najdulje će trajati ugovor do 30. lipnja 2018.

3. Učitelj hrvatskog jezika – na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta); nepuno vrijeme (11 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: Područna škola Košute

Primljena je Martina Tadić sa stečenom stručnom spremom – magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti. Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

 

Ravnatelj Škole
Davor Hrgović, prof.


Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/253
URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju, 4. prosinca 2017. g.
Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 16. studenog 2017. g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole kao i na stranicama HZZ-a objavljen je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za učitelja razredne nastave (Klasa: 602-01/17-01/235, URBROJ: 2175-20-01-17-1). Natječaj je trajao do 24. studenog 2017. g. te su kandidati trebali udovoljiti uvjetima u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17).

Dana 1. prosinca 2017. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao svoju suglasnost da se po natječaju primi Sanja Pekušić iz Ugljana, koja je na Sveučilištu u Zadru stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom sklopiti ugovor o stučnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme.

 

                                                          

Ravnatelj Škole
Davor Hrvoić, prof.

 


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

 

Klasa: 602-01/17-01/225

URBROJ: 2175-20-01-17-1

 

U Trilju 2. studenog 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 30. listopada 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/197, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 4. listopada 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

 

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute, matična škola

Primljen je Ante Vukušić sa stečenom stručnom spremom -stručni specijalist inženjer elektrotehnike sa zavšenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičke izobrazbe.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).

 

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Dajana Omrčen sa stečenom stručnom spremom - magistra primarnog obrazovanja.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17.

 

3. Učitelj informatike – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice); 1 izvršitelj

Mjesto rada: matična škola

Primljena je Ivana Pešo sa stečenom stručnom spremom - magistra edukacije informatike i tehnike.

Osnovna škola Trilj će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.                                                                                                       

 

 

 Ravnatelj Škole

 Davor Hrgović, prof.

 Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 2470 Trilj

 

 

Klasa: 602-01/17-01/69
URBROJ: 2175-20-01-17-1

U Trilju, 31. ožujka 2017. g.

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 30. ožujka 2017 g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj (dalje u tekstu: Školski odbor), na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/17-01/45, URBROJ: 2175-20-01-17-1) objavljen je dana 20. ožujka 2017. g. na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

1. Učitelj fizike - na neodređeno, nepuno vrijeme (8 sati rada tjedno); 1 izvršitelj

Mjesto rada: PŠ Košute

Ante Vukušić – stručni specijalist inženjer elektrotehnike s završenim programom Pedagoško- psihološko- didaktičko- metodičkom izobrazbom.

Osnovna škola Trilj će s navedenim radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

2. Učitelj rehabilitator- na neodređeno vrijeme, puno vrijeme; 1 izvršitelj

Mjesto rada:

Dajana Omrčen- magistar primarnog obrazovanja

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) tj. ugovor će trajati do 30. lipnja 2017. g.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         

Ravnatelj Škole

Davor Hrgović, prof.                                                                                         


Osnovna škola Trilj

Poljičke republike 18

21 2470 Trilj

Klasa: 602-01/17-01/42

URBROJ: 2175-20-01-17-1
 

U Trilju, 8. ožujka 2017. g.

 

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 22. ožujka 2017.g. na stranici i oglasnoj ploči Škole te na stranici i oglasnoj ploči HZZ-a oglašen je natječaj za radna mjesta učitelja razredne nastave i pomoćnika u nastavI (Klasa: 602-01/17-01/29, URBROJ: 2175-20-01-17-1). U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2017.g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelj razredne nastave - na određeno, zamjena za rodiljni dopust, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Ivana Bartulović – magistra primarnog obrazovanja

2. Pomoćnik u nastavi - na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, nepuno vrijeme (25 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Dajana Vrkić – završeni obrazovni program opće gimnazije i osposobljenost za pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 


 

Klasa: 602-01/16-01/340

URBBROJ: 2175-20-01-16-1

 

U Trilju, 16. prosinca 2016. g.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

U skladu s člankom 114. i člankom 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12 i 94/13, 152/14) Školski odbor Osnovne škole Trilj dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa u školskoj ustanovi za sljedeća radna mjesta i za sljedeće osobe:

1. Učitelja glazbene kulture –na nepuno, neodređeno radno vrijeme (13 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Nives Bijuković - magistra glazbene kulture

2. Učitelj informatike – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati rada tjedno), 1 izvršitelj

Luka Roguljić – magistar edukacije informatike

3. Učitelj hrvatskog jezika – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (22 sata rada tjedno), 1 izvršitelj

Elvira Bajić - profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor engleskog jezika i književnosti

4. Učitelj povijesti – na nepuno, neodređeno radno vrijeme (8 sati rada tjedno),1 izvršitelj

Tomislav Bilokapić – magistar povijesti

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/306, URBROJ: 2175-20-01-16-1) bio je objavljen dana 29. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

Osnovna škola Trilj će navedenim osobama sklopiti ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme u skladu s tjednim radnim vremenom.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 18. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju za radno mjesto učitelja fizike.

Natječaj (Klasa: 602-01/16-01/264, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 7. studenog 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj, primljena je sljedeća osoba:

- Ante Vukušić

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 3. studenog 2016. g. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Trilj, na kojoj je Školski odbor Osnovne škole Trilj dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju.

Natječaj za radna mjesta (Klasa: 602-01/16-01/247, URBROJ: 2175-20-01-16-1) je objavljen dana 21. listopada 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj.

 

Ovo su radna mjesta za koje je raspisan natječaj i imena kandidata koji su primljeni u radni odnos:

1. Učitelj rehabilitator (1 izvršitelj)

Dajana Omrčen (magistra primarnog obrazovanja).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14).

2. Učitelj razredne nastave (1 izvršitelj)

Tea Muše (diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatskog jezika).

Osnovna škola Trilj će s navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s roditeljskog dopusta.

3. Učitelj engleskog jezika (1 izvršitelj)

Ivana Vučković (magistra primarnog obrazovanja, smjer: rano učenje engleskog jezika).

Osnovna škola Trilj će navedenom radnicom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Dana 30. rujna 2016. g. Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnika u nastavi (1 izvršitelj) objavljenog dana 8. rujna 2016. g. na stranicama Osnovne škole Trilj (Klasa: 602-01/16-01/192, URBROJ: 2175-20-01-16-1), za sljedećeg kandidata:

Dajanu Caktaš

Navedeni kandidati će sklopiti ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu s navedenim kandidatom najdulje će trajati do kraja kalendarske godine 2016.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Školski odbor Osnovne škole Trilj na sjednici dana 19. rujna 2016. g. dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta pomoćnika u nastavi za sljedeće kandidate:

Anamarija Dragušica
Kristina Vukas
Jasminka Klapež

Navedeni kandidati će sklopiti ugovore o radu na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NATJEČAJI ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
ŠKOLSKO ZVONO

 

Matična škola i PŠ Košute

1. 8:00-8:45

2. 8:50-9:35

3. 9:40-10:25

VELIKI ODMOR 10:25-10:40

4. 10:45-11:30

5. 11:35-12:20

6. 12:25-13:10

 

PŠ Grab

 

1. 7:45-8:30

2. 8:35-9:20

3. 9:25-10:10

VELIKI ODMOR 10:10-10:25

4. 10:30-11:15

5. 11:20-12:05

6. 12:10-12:55

 

 
ODABRANO SA WEB-a
Vijesti iz škole
09.04.2021. 09:27
Obavijest za roditelje i učenike
Poštovani roditelji i učenici, obavještavamo vas da je Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, nakon obavljenih konzultacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske i Ministarstvom  znanosti i obrazovanja, 8. travnja 2021. donio  Odluku kojom se nalaže održavanje nastave u  osnovnim školama u razdoblju od 12. do 17. travnja 2021. kako slijedi: za učenike 1. - 4. razreda nastava će se izvoditi u školi – model A   za učenike 5. - 8. razreda nastava će se izvoditi na daljinu – model C   Za učenike 1. - 4. razreda , za koje se nastava izvodi u školi, i dalje su na snazi sve epidemiološke mjere koje su bile na snazi i do sada  (mjerenje tjelesne temperature doma, ulazak u školu, dezinfekcija potplata obuće, pranje ruku, držanje preporučenog razmaka od 1,5 metra …).                                                  Ostale upute, organizaciju prijevoza i druge obavijesti učenici će dobiti od svojih učitelja/ica. POČETAK NASTAVE: MATIČNA ŠKOLA      u 8:00                  (POSEBNI ODJEL u 8:30) PŠ KOŠUTE              u 8:00 PŠ GRAB                   u 8:30 PŠ UGLJANE            u 8:30 OSTALE PODRUČNE ŠKOLE - kao i do sada                    Za učenike 5. - 8. razreda  vrijede pravila utvrđena za online nastavu. Online nastava izvodi se putem aplikacije Microsoft Teams u virtualnim učionicama koje su kreirane na početku nastavne godine i u koje su svi učenici već prijavljeni. Svi učenici 5. - 8. razreda dobili su na korištenje tablete, a oni koji nemaju internet dobili su  SIM kartice, stoga svi učenici imaju mogućnost sudjelovanja u online/virtualnoj nastavi. Online nastava održavat će se u realnom vremenu, odnosno svi učenici dužni su biti u svojim virtualnim učionicama u vremenu kada prema rasporedu imaju nastavu i s učiteljem mogu online komunicirati isključivo samo u vrijeme kada se održava nastava iz tog predmeta. Neprijavljivanje i neuključivanje u virtualne učionice (u prvih 15 minuta) upisivat će se u   e-Dnevnik kao izostanak s nastave. Online nastava,  za učenike 5. – 8. razreda,  izvodit će se u jutarnjoj smjeni s početkom u 8:00 sati (raspored sati popodne) . Detaljne upute učenici će dobiti od svojih razrednika i predmetnih učitelja.   Privitak: Odluka Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije

02.04.2021. 12:49
Sretan Uskrs
 Dragi učenici i roditelji, nadomak smo najvećem kršćanskom blagdanu Uskrsu, blagdanu optimizma i pobjede života nad smrću, koji u naše živote unosi svjetlo i radost.   U ovim izazovnim vremenima svakako nam treba duh Uskrsa kao zvijezda vodilja prema boljim vremenima. U tom duhu u ime svih djelatnika OŠ Trilj i svoje osobno ime želim vam  sretan i blagoslovljen Uskrs. Dragi učenici, odmorite se, čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Vaš ravnatelj Ove školske godine proljetni praznici za učenike traju od 2. do 9. travnja 2021.   POČETAK  NASTAVE - 12. TRAVNJA 2021. MATIČNA ŠKOLA   smjena "B", (1. – 4. razreda) – UJUTRO                                 (8:00) smjena "A", (5. – 8. razreda) – POSLIJEPODNE                   (13:00)   ​ PŠ KOŠUTE         smjena "B", (1. – 4. razreda) – UJUTRO                                 (8:00) smjena "A", (5. – 8. razreda) – POSLIJEPODNE                   (13:00)   PŠ VEDRINE smjena "B", (2. i  4. razred) – UJUTRO                                 (8:00) smjena "A", (1. i  3. razred) – POSLIJEPODNE                   (13:00)   OSTALE PODRUČNE ŠKOLE  - kao i do sada ( UJUTRO)     

16.03.2021. 22:11
Nutjak – kamena školjka, čuvarica prošlosti
U okviru programa Čuvari baštine Centara izvrsnosti SDŽ , učenici 2. a razreda Osnovne škole Trilj zajedno s učiteljicama Anom Ćaletom i Antonijom Marasović,  sudjeluju s projektom pod nazivom Nutjak – kamena školjka, čuvarica prošlosti. Nutjak je utvrda i zaštićeno kulturno dobro koja se nalazi 3 km nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Sredinom druge polovice XV. stoljeća utvrdu je izgradio knez Žarko Dražojević kako bi ojačao obranu od Turaka. Cilj projekta je učiniti Nutjak prepoznatljivom destinacijom. Kako bi Nutjak učinili poznatijim i dostupnijim u široj javnosti, učenici 2. a razreda u ovom projektu planiraju izraditi pop-up bojanku i slikovnicu za mlađu populaciju, snimiti promotivni video o legendi koja se veže uz Nutjak, te pobuditi interes pisanim i slikovnim zapisima o utvrdi.

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
 
Korisni linkovi

 > Facebook
 > Youtube

 
ŠKOLSKI LIST
 
ANKETA
Koliko često pratiš vijesti i događanja na web stranici škole?
 

 

 

 

 
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 8. 2013.

Ukupno: 318902
Ovaj mjesec: 1814
Ovaj tjedan: 512
Danas: 32
 
 > Natječaji  > Obavijesti o rezultatima natječaja
CMS za škole logo
Osnovna škola Trilj / Poljičke Republike 18, HR-21240 Trilj / os-trilj.skole.hr / ured@os-trilj.skole.hr
preskoči na navigaciju